TEKNOLOGI

VAKUUM-ISOLASJONS-PANELER

  • EFFEKTIV
  • ØKOLOGISK
  • BÆREKRAFTIG

Egenskaper - Fordeler - Økologi - Recycling - Herstellung - Verarbeitung

[

Vakuumisolasjonspaneler (VIP) krever bare en femtedel av tykkelsen til konvensjonelle isolasjonsmaterialer (for eksempel mineralull) for å oppnå sammenlignbare isolasjonsverdier.  Forenklet kan de sammenlignes med smale, vakuumpakkede kaffeposer.  I begge tilfeller er innholdet vakuumpakket i en metallisert innpakningsfolie. 

I vakuumpaneler av høy kvalitet er hovedkomponenten i kjernematerialet kiselsyre (nærmere sagt pyrogenisk silika).  I billigere vakuumpaneler brukes glassfibre, i stedet for kiselsyre.  Disse har imidlertid alvorlige økologiske og tekniske ulemper.  Av denne grunn lages vakuumpanelene til Vaku-Isotherm kun av silisiumdioksid. 

Det finnes kiselsyre, eller silika, i mange produkter vi bruker daglig (f.eks. kosmetikk, mat, industrielle applikasjoner).  Utgangsmaterialet for både pyrogene og vannløselige silika er sand, som produseres enten ved å bruke flamme (pyrogen) eller gjennom utvanning (utfelt silika), i den respektive varianten.  Resultatet er en mikroporøs struktur (f-50 nanometer), noe som er svært viktig for vakuumpaneler.   Varmeoverføring kan skje gjennom faststoffledning, infrarødstrålning eller konveksjon.  For å oppnå best mulig isolering er de viktig å holde alle tre parametere på et minimum. 

I en vakuum-isolasjonspanel er kontaktflaten mellom de enkelte partiklene svært liten (5-50 nm), noe som reduserer varmeledningen, i fast tilstand, til et minimum.  Konveksjon minimeres ved den påfølgende sammenpressingen av silisiumdioksidet.  Porene blir da så små, at gassmolekylene enda sjeldnere kan støte på hverandre. Ved å legge mattingsmiddel i kjernen blir infrarødstrålningen redusert til et minimum.  Sammenlignet med andre materialer har kjernematerialet dermed allerede en gunstig varmeledningsevne på ca. 0,20 W / mK, før den blir vakuumpakket.

Imidlertid fører den etterfølgende vakuumpakkingen til en betydelig gunstigere varmeledningsevne.  Konveksjon reduseres betydelig, når gassmolekylene fjernes fra kjernen. Således blir det mulig å oppnå en varmeledningsevne, som er mindre enn 0,004 W / mK.

Skjematisk sammenligning av et vakuumisolasjonspanel med et konvensjonelt isolasjonsmaterial (mineralull).
Bildet viser et åpnet vakuumisolasjonspanel. Kjernen kan fremstilles enten ved en presseprosess eller ved å helle det pulverformede materialet. Bildet viser en presset og derfor dimensjonalt stabil kjerne.

Fordeler

Fordelen med vakuumisoleringspaneler er den ekstremt høye isolasjonsevnen, sammenlignet med konvensjonelle isolasjonsmaterialer. For at mineralull skal oppnå samme isolasjonsverdier, må isolasjonssjiktet være 5 ganger så tykk.  Bruk av vakuumpaneler resulterer i betydelige økonomiske, så vel som økologiske, fordeler. Effektiv isolasjon blir mulig i områder hvor det tidligere var utenkelig. Man sparer også verdifull plass. I tettbebygde strøk gir dette viktige fordeler, i alle bruksområder.

Økologi

I en tid med stadig økende global oppvarming, er energieffektiv isolasjon viktigere enn noensinne.  Ved bruk av vakuVIP-produktene kan man reduserer energiforbruket og redusere belastningen på miljøet. 

Recycling

Most vacuum insulation panels consists of silica as core material. As there is no difference between silica and sand it is automatically environmental friendly, non-toxic and physiological. Also the metallic coated envelope around the core can be recycled and is non-toxic.

Fremstilling

Det er viktig å spare energi - ved å bruke vakuumisolering fra Vaku-Isotherm GmbH er man på riktig spor. Vi produserer på en bærekraftig og energieffektiv måte, ved vårt produksjonsanlegg i Frankenberg, Tyskland. Siden alle produksjonsprosesser, fra produksjon av kjernen til ferdig VIP, finner sted i vårt selskap, kan vi resirkulere de gjenværende materialene og ha korte transportruter. I tillegg bidrar solpanelene på taket vårt til en miljøvennlig energiproduksjon

Instruksjoner for behandling

Selv om vakuVIP-isolasjon er høyteknologiske produkter, kan de behandles like enkelt som ethvert konvensjonelt isolasjonsmateriale, hvis de brukes riktig.

Riktig transport og lagring, montering av VIP-elementer i henhold til monteringsplanen (konstruksjon) og behandlingsinstruksjoner, samt riktig håndtering av isolasjonselementene, sikrer optimal og holdbar høyytelsesisolasjon.

Rådgivning på målsøm, vi gleder oss til deres spørsmål

For en tilbakemelding trenger vi