Eine innovative Dämmung braucht nicht viel Platz zwischen WARM & KALT.

vakuVIP Heat360 Pro - Innovasjon

Grunnet økte krav til energieffektivitet, øker etterspørselen etter høyytelsesisolering innen varmeteknologi, blant annet varmtvannsberedere og varmtvannsberedere. Siden 26. september 2015 er disse enhetene også underlagt krav til energieffektivitetsmerking. Da konvensjonell isolasjon når sine grenser på dette feltet, er vakuumisolasjonspaneler den ideelle løsningen. For dette har vi utviklet et nytt produkt: vakuVIP Heat 360 Pro

Et spesialtilpasset 360 ° avrundet vakuumisoleringspanel med ekstremt lav varmeledningsevne og spesielt varmebestandig folie. Resultatet er betydelig lavere energikostnader, noe som muliggjør effektivitetsklasser som ikke ville vært mulige med konvensjonelle isolasjonsmaterialer