Vakuumisolering i bygg - effektivt og økologisk

Den store fordelen med vakuum-isolasjons-paneler er at de krever ekstremt lite plass.  Denne egenskapen gjør det mulig å isolere områder som ikke lar seg isolere ordentlig med konvensjonelle metoder.   Med vakuumisolering kan man eliminere kuldebroer.  Den resulterende energibesparelsen avlaster miljøet, og lønner seg også finansielt.  Dessuten blir bygging av energieffektive bygg subsidiert av staten i mange land.  Dermed blir belønningen for bruk av vakuumpaneler fordoblet.  Vakuumpaneler gir også umiddelbare praktiske og arkitektoniske fordeler i mange områder.  Man unngår for eksempel opptrapping av bærekonstruksjonen i overgangen mellom inne- og uterom ved terrasser. 

Arealbesparelsen er den andre store fordelen, spesielt i tettsteder, hvor kvadratmeterprisene er høye.  Ved bruk av vakuumpaneler blir tykkelsen til isolasjonssjiktet bare en femtedel av hva den ville vært med konvensjonelle isolasjonsmaterialer.  Dette gir både eieren og leietakeren mer plass.  Allerede ved landesgjennomsnitt på 25 000 kroner per kvadratmeteren lønner det seg å bruke vakuumisolering.  I Oslo er kvadratmeterprisen på boliger på underkant 70 000 kroner i gjennomsnitt, for ikke å snakke om de virkelig dyre områdene hvor prisene kan være over 100 000 per kvadratmeter. 

Med våre vakuVIP- isolasjonspaneler isolerer man effektivt, og samtidig økologisk.  Produktet inneholder ingen giftige eller farlige stoffer.  Kjernen, for eksempel, består til største del av silika (silisiumsyre).  Dette stoffet brukes også i matvarer og er helt fysiologisk.  Våre VIP:er (vacuum insulation panels) blir i sin helhet laget på vår fabrikk i Tyskland, slik at vi kan garantere energieffektiv og bærekraftig produksjon.  Kjernematerialet er resirkulerbart, og vi genererer strøm med egne solpaneler.

Nedenfor vises forskjellige bruksområder, eksempler og passende produkter / løsninger.  Vi gir gjerne råd til deres byggeprosjekt, det er bare å ta kontakt. 

 

ISOLERING AV SKRÅTAK

Våre vakuum-isolasjons-paneler er spesielt godt egnet til skråtak.

Underlagsplatene blir festet til takstolen (se bildet til høgre), og lektene blir skrudd fast i vakuVIP-platenes raster.   Lektene forhindrer at isolasjonspanelene flytter seg, og brukes i tillegg som feste til krysslekting, dekkplater, og andre sjikt.  Isolasjonen legges i dette rasteret, for så å bli dekket av vannfaste plater.  Derpå legges til slutt selve taktekkingen.  Montering er raskt og enkelt, og resulterer i særdeles godt isolerte tak, uten kompromisser. 

Bildquelle: Neofas AG

Egnede produkter:

ARK OG TAKOPPLETT

Isolasjonssjiktets tykkelse, i forhold til hvor tykk bærestrukturen trenger å være, er en vesentlig faktor ved ark og takopplett (spesielt i vernede bygg). 

Ved bruk av den særdeles effektive isoleringen fra Vaku-Isotherm kan tykkelsen til sideveggene og taket minimeres.  Dette fører til redusert vekt, og isolasjonsvertider nå lavenergi-nivå blir oppnådd med letthet. 

Dermed kan tykkelsen til vegger og tak minimeres, til tross for maksimale isolasjonsegenskaper. 

Eksemplet viser et takark i et verneverdig bygg.  Med konvensjonelle isolasjonsmaterialer ville det ikke vært mulig å oppnå optimal isolering, når man var pålagt å bevare det originale utseendet.  Samtidig var et av kravene at det nye loftet skulle kunne brukes som fullverdig isolert rom, som oppfyller nyeste krav. 

Bilde 1 - viser arket i originaltilstand
Bilde 2 - lesningen med konvensjonelle isolasjonsmaterialer
Bilde 3 - løsningen med vakuVIP

Egnede produkter:

YTTERVEGG

For å oppnå TEK-10 og TEK-17-krav må isolasjonssjiktet være 250mm, ved bruk av konvensjonelle isolasjonsmaterialer.  Ved utvendig etterisolering " vokser" huset, takutstikk forsvinner, vindussmug begynner ligne på skytehull, og det kommer mindre lys inn i rommene.  Vindus- og dørsmug er vanskelige å etterisolere, og sammen med eventuelle persiennekasser, skaper de fremtidige kuldebroer. 

Slik blir det ikke med vakuVIP Bauplatte.  Med den oppnår man lik effekt allerede med 50mm tykkelse.  Når smugene er like godt isolert som resten av huset, kan til og med ett gammelt bygg oppnå passivhuslignende isolasjonsverdier. 

Enkelt å bearbeide.  Platene festes til fasaden med vanlig mørtellim.  Takket være den skjulte EPS-kanten i randsonen kan de i tillegg skytes fast, for så å bli pusset med fiberpuss på netting. 

Bauplatte er spesielt godt egnet til etterisolering av portganger hvor man gjerne har veldig lite plass, både i høyden og bredden.  Et videre eksempel er utvendig isolering av utkragende bygningsdeler.  Konvensjonell isolering krever her ofte for mye plass.  Derfor er dette isolasjonssystemet spesielt egnet for verneverdige bygg og renovering. 

Bildquelle: Neofas AG

Egnede produkter:

GLASSFASADER OG VINTERHAGER

Vakuumisolert sandwich-panel som ferdigelement, ferdig til å bli montert. En slik panel er like sterk som en isolerglasrute og kan integreres i glassfasadesystemer, dører, vinduer og vinterhager.

Panelet isolerer bedre enn vanlig isolerglass slik at det passer spesielt godt til lav- og nullenergiløsninger. Dermed er det ikke lenger nødvendig å bygge en hel stendervegg bak de tette feltene i glassfasader. Med dagens kvadratmeterpriser kan prisen på de sparte kvadratmeterne alene forsvare bruken av disse plater for ikke å snakke om prisen på presisjonsarbeidet med å lage gipsede stendervegg som passer til vindusåpninger.

Overflaten er i utgangspunktet i glass eller aluminium men på bestilling kan man også få stein, tre eller andre materialer. En EPS-stripe i rundt randsonen, mellom front- og bakplatene, gjør at panelet tåler trykket når den blir spent i rammen. Panelet er ikke gjennomsiktig.

Egnede produkter:

GULV

I gulv gir våre vakuVIP-paneler store fordeler.  Også er det den ekstremt lave konstruksjonshøyden til vakuumplatene, i forhold til konvensjonelle isolasjonsmaterialer, som gjør den store forskjellen.  Vannbåren gulvvarme, med lav konstruksjonshøyde, er bare en av de mange bruksområdene.

Bildet viser et eksempel på vår vakuVIP B2-panel i gulvet.  Den samlede konstruksjonshøyden er i dette tilfellet, med 20mm vakuVIP ca. 50mm, med flisbelagt eller parkettgulv.  Dermed har man oppnådd perfekt isolering med lavere konstruksjonshøyde. 

Lagene i bildet:

Primede gipsfiberplater, limt sammen i to lag, fiberdyk, vakuVIP i ønsket tykkelse, fiberdyk, dampsperre, primet plate på mark.

For å oppnå enda bedre isolasjonsverdier kan vakuVIP også legges i to lag.  Da unngår man isolasjonstap gjennom VIP:ens innpakningsfolie i støtfugene. 

Bildquelle: Neofas AG

Egnede produkter:

GULV MED GULVVARME

Ved bruk av konvensjonelle isolasjonsmaterialer blir konstruksjonshøyden

gjerne veldig høy med gulvvarme.  Ved bruk av 20mm-tykke vaku VIP blir konstruksjonshøyden, med oppvarmingssystem og flisbelegg, omtrent 85mm.  VakuVIP-elementene legges under gulvvarmen, slik at den utstrålende varmen blir ideelt rettet inn i oppholdsrommet, og man unngår tap av varme i bakken.  Bildet til høyre viser produktet vårt, vakuVIP Protekt-1, som er spesielt godt egnet for dette formålet.  For å oppnå enda bedre isolasjonsevne kan vakuumplatene legges i to lag.

Bildquelle: Neofas AG

Egnede produkter:

GULV MED PARKETT ELLER LAMINAT

Lav konstruksjonshøyde, høy isolasjonsevne, enkelt å legge.  Også i kombinasjon med parkett eller laminat har vakuumplatene mange fordeler.

Ved bruk av 20mm vakuVIP blir gulvkonstruksjonen omtrent 85mm. Dette skaper for eksempel muligheter til å lage høyere rom, enn med konvensjonelle isolasjonsmaterialer, uten at isolasjonsevnen blir minket.  For å oppnå høyere isolasjonsverdier kan vakuVIP også legges i andre tykkelser.

Egnede produkter:

ultraVIP Terrasseisolering

Den enkle og effektive løsningen til isolering av terrasser.  En kombinasjon av produktene vakuVIP SP-2/E og vakuVIP Gum-1.  Istedenfor en polystyrenplate på toppen brukes det en 15mm polyurethan.

OBS:  Den skjulte kanten i polyuretan gjør det mulig å tilpasse ytterkanten med opp til 30mm.  Dette gjør det lett å ta høyde for eventuelle, mindre unøyaktigheter i konstruksjonen. 

Dermed kan vi tilby et isolasjonspanel som er spesialtilpasset til terrasser og flate tak.  Den kjennetegnes av den isolerende kjernens lave varmeledningsevne på 0,007 W/(m•K) og den ekstremt lave konstruksjonshøyden på bare 38 - 63 mm.

Last ned ultraVIP brosjyren:

Egnede produkter:

Terrasser & flate tak:

Dette er eksempler på vakuum-isolerte flattaks- og terrassekonstruksjoner, som dermed er høyenergetisk isolerte.

Fordelen er også her den lave konstruksjonshøyden, som er spesielt fordelaktig ved terrasser over oppholdsrom. 

Gulvhøyden inne er den samme som på terrassen, slik at man får en praktisk og estetisk utgang, uten høydeforskjell.  Med konvensjonelle isolasjonsmaterialer er det ikke mulig å få dette til uten å trappe opp nedenforliggende bærestruktur.  Vaku-Isotherm har produkter som gjør det enklere å lage moderne, tidsriktige bygg.

Bildquelle: Neofas AG

Egnede produkter:

Egnede produkter:

Rådgivning på målsøm, vi gleder oss til deres spørsmål

For en tilbakemelding trenger vi