Vakuum - ULTRA

EKSTREMISOLASJON

 

Vi produserer hele vakuumisolasjonsplaten selv, også kjerneplaten. Dermed kan
vi garantere konsistent høy kvalitet både når det gjelder kjernematerial og de
ferdige vakuumisolasjonsplatene (ak. VIPs).

 

På de følgende sidene har vi oppsummert informasjon om vakuumisolering
og områder hvor den kan brukes.

 

Som produsent av denne EKSTREMISOLASJONEN ønsker vi å vise hva
vakuumisolasjonen kan yte og de mange anvendelsesmulighetene.

Der hvor det er lite plass samtidig som det skal isoleres

godt er vakuumisolering løsningen.


Våre vakuVIP-produkter er spesialtilpasset til byggebransjen

og gir byggherren planleggeren og den som gjør selve isoleringen

muligheten til å bruke disse i de forskjelligste områder. > mer om saken
 

 

Terrace insulation
ultravip terrassendämmung

Terrasseisolasjon med lav konstruksjonshøyde
Les mer >

 

 

 
  

 

 

 

 


 
   
 

DETTE ER VAKUUM - EKSTREMT GOD ISOLERING

 

I alle områder hvor det er lite plass samtidig som det skal isoleres godt er vakuumisolering
løsningen.

 

 
 

 
 
 

En mangsidig produktfamilie

 

Produktene våre er spesiallaget for å møte de forskjelligste krav, spesielt i byggebransjen. Felles for alle produkter er
vaku-VIP isolasjonsjkjernen i ønsket tykkelse. Forskjellen ligger i måten kjernen blir laminert inn på. De beskyttende
overflatene åpner en lang rekke bruksområder.


Fordelene med vakuumisolering kommer spesielt godt frem der hvor det er lite plass til konvensjonell isolering. Det er
nettopp disse områder som er utsatt for kuldebroer. For eksempel:


- Ved utjevning av gulvnivå mellom balkong / terrasse og gulvet inne.
- Dekkeforkanter.
- Isolering av bærende stål- og betongkonstruksjoner.
- I arker
- Isolasjon av vindus- og dørfôringer.
- Tak-, vegg- og gulvisolering.


Vakuumplatene brukes også i kjøretøy og ved tekniske løsninger som har med oppvarming og avkjøling å gjøre.